Szczegółowa informacja o przedmiocie

Wersja przedmiotu

Kod przedmiotu:SWUS
Nr wersji:1
Nazwa:Sieci wielousługowe
JD:4
ECTS:5
JK:30
Zaliczanie:E
Ocenianie:5
Semestr wprowadzenia:08L
Osoba odpowiedzialna:prof. dr hab. Wojciech Burakowski
Opis:Studia I stopnia - SST (sem.7) - etap B4

Wymiary

Typ zajęćWymiar
W2
L1
P1

Poprzedniki

Typ poprzedzaniaNr poprzednikaPrzedmiot poprzedzającyNazwa
Z1PTCPodstawy transmisji cyfrowej

Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwaDyskonto JDDyskonto ECTS
STINSieci teleinformatyczne45

Ostatnie realizacje

SemestrRealizacjaProwadzącyInstytutLiczba miejsc
18ZAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK60
18LAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK48
17ZAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK48
17LAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK48
16ZAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK60
16LAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK40
15ZAprof. dr hab. Wojciech BurakowskiTK60

Przynależność do klas tematycznych i programowych

KlasaNazwaTyp klasy
OBWSPrzedmioty obowiązkowe specjalności SSTProgramowa
OTPrzedmioty obieralne techniczneProgramowa
PP-SSTPrzedmioty podstawowe specjalności SSTProgramowa
PP-TIZPrzedmioty podstawowe specjalności TIZProgramowa
SSTSBSystemy telekomunikacyjne (S-B)Programowa
SSTSCSystemy telekomunikacyjne (S-C)Programowa
SSTTBSystemy telekomunikacyjne (T-B)Programowa
SSTTCSystemy telekomunikacyjne (T-C)Programowa
STLSBSieci telekomunikacyjne (S-B)Programowa
STLSCSieci telekomunikacyjne (S-C)Programowa
STLTBSieci telekomunikacyjne (T-B)Programowa
STLTCSieci telekomunikacyjne (T-C)Programowa
SYTKMSystemy telekomunikacyjneTematyczna

Konspekt

StreszczenieCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką i zasadą działania obecnie eksploatowanych i będących w fazie opracowywania sieci komputerowych bazujących na protokole IP (Internet Protocol), w tym sieci wielo-usługowych. W szczególności, zostaną omówione kierunki rozwoju sieci komputerowych (w tym sieci Internet), charakterystyka aplikacji użytkowników (aplikacje VoIP, WWW, wideo, itd.), prace standaryzacyjne prowadzone w ramach IETF i ITU, podstawowe architektury sieciowe TCP/IP i OSI, zaawansowane architektury sieciowe DiffServ (Differentiated Services) i IntServ (Integrated Services), ogólne zasady działania protokołów telekomunikacyjnych wraz z charakterystyką mechanizmów dla sterowania przepływem informacji, ważniejsze protokoły telekomunikacyjne warstwy łącza danych (HDLC), warstwy sieci (ATM - Asynchronous Transfer Mode, IP) i warstwy transportowej (TCP - Transport Control Protocol), współpraca pomiędzy różnymi sieciami z wykorzystaniem protokołu IP (wersji 4 i wersji 6). Ponadto, szczegółowo zostaną przedstawione aktualnie testowane architektury wraz z omówieniem ważniejszych mechanizmów (na poziomie pakietów i poziomie wywołań) dla sieci wielo-usługowej dla przypadku pojedynczej domeny IP (architektura AQUILA) i w przypadku struktury wielo-domenowej obejmującej różne techniki sieciowe (architektura EuQoS - End-to-end Quality of Service).
Treść wykładu

Przedmiot obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Przedstawienie ogólnej charakterystyki sieci teleinformatycznych (komputerowych), w tym astekty dla sieci wielowusługowych
  • typy aplikacji użytkowników i wymagania na przekaz informacji przez sieć
  • własności techniki komutacji pakietów, wady i zalety
  • charakterystyka ważniejszych technik sieciowych dla realizacji sieci dostępowych i szkietetowych
  • koncepcja sieci wielo-usługowej oparta na definicji usług sieciowych
 2. Podstawowe architektury sieciowe
  • model OSI
  • model TCP/IP
 3. Zasady działania protokołów telekomunikacyjnych:
  • systemy sterowania przepływem danych
  • protokoły typu Stop&Wait, Go_Back_N, selektywne powtarzanie
  • sprawność działania protokołów
 4. Omówienie ważniejszych technik sieciowych wraz z protokołami i istotnymi algorytmami
  • technika ATM
  • technika IP v.4 i v.6 (w tym IP QoS)
  • MPLS
  • Zagadnienia współpracy pomiędzy sieciami, w tym protokół BGP (Border Gateway Protocol)
  • Działanie protokołu TCP/UDP warstwy transportowej
  • Architektura AQUILA oparta na koncepcji DiffServ
  • Architektura EuQoS (End-to-End QoS) dla sieci wielo-domenowych realizowanych w oparciu o różne techniki
Zakres laboratoriumZakres laboratorium obejmuje 6 ćwiczeń. W ramach laboratorium studenci poznają właściwości wybranych protokołów i mechanizmów sieciowych poprzez badania symulacyjne i pomiary na sprzęcie laboratoryjnym. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują badanie:
 • protokoły wyboru drogi w sieci
 • protokół TCP
 • ATM (usługi sieciowe, mechanizmy sterowania ruchem)
 • Elementy architektury AQUILA i EuQoS
Zakres projektuW ramach projektu studenci zapoznają się ze szczegółami dotyczącymi wybranych protokołów bądź mechanizmów, zwłaszcza dotyczących nowej generacji sieci teleinformatycznych (ATM, Internet, dostęp bezprzewodowy). Projekty te zazwyczaj kończą się napisaniem programu symulacyjnego i przeprowadzeniem badań lub wykonaniem pomiarów w laboratoryjnych instalacjach pilotowych. Z reguły studenci muszą korzystać z zaleceń IETF (Internet Engineering Task Force), ITU (International Telecommunications Union), ATM Forum, opracowań realizowanych w ramach projektów europejskich lub z artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach światowych.
Literatura
 1. Materiały dydaktyczne: materiały z wykładu na stronie Zespołu Technik Sieciowych: tnt.tele.pw.edu.pl
 2. Książki i artykuły w j. angielskim dotyczące sieci ATM i IP (wiele pozycji, ok. 20), wykaz na stronie tnt.tele.pw.edu.pl
 3. Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń laboratoryjnych
 4. Dokumenty wewnętrzne projektu AQUILA i EuQoS
 5. Zalecenia IETF i ITU
 6. Ponadto

 7. W.Stallings, Data and Computer Communications (5. edycja), Prentice Hall, 1997
 8. A.S. Tanebaum, Computer Networks (3. edycja). Prentice Hall, 1997
 9. J.Woźniak, K. Nowicki, Sieci LAN, MAN, WAN - protokoły telekomunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacyjnego, 1998
 10. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Polietchniki Warszawskiej, 2002
 11. W. Burakowski et al, Szybkie Sieci Danych, Skrypt CITCOM PW, 1995
Streszczenie (po angielsku)The objective of the lecture is to present the main characteristics of computer networks based on the IP-Internet Protocol (including multi-service computer networks) that are currently exploited or being under developing and testing phase. In particular, we will discuss the main directions of computer network (including Internet) evolution, the characteristics of user applications (like VoIP, multimedia, www etc.) from the pint of view of their network capabilities demands, standardisation activities made be IETF and ITU, principles of basic (TCP/IP, OSI) and advanced network architectures (DiffServ -Differentiated Services, IntServ -Integrated Services), the principles of the telecommunication protocols jointly with flow control mechanisms, details of the most important protocols corresponding to data link layer (HDLC family), network layer (IP v.4, IP v.6, ATM - Asynchronous Transfer Mode) and transport layer (TCP family - Transport Control Protocol). In addition, we will present the details about currently developed and tested architectures for the single domain based on DiffServ concept (AQUILA architecture) and for multi-domain with heterogenous network techniques (EuQoS - End-to-end Quality of Service Architecture).