Szczegółowa informacja o przedmiocie

Wersja przedmiotu

Kod przedmiotu:ATSI
Nr wersji:1
Nazwa:Architektury i techniki sieciowe internetu
JD:3
ECTS:3
JK:15
Zaliczanie:E
Ocenianie:5
Semestr wprowadzenia:17Z
Osoba odpowiedzialna:dr hab. inż. Halina Tarasiuk
Opis:Studia II stopnia (PZ-TIC)

Wymiary

Typ zajęćWymiar
W2
P1

Poprzedniki

---

Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwaDyskonto JDDyskonto ECTS
PIPPodstawy internetu przyszłości33

Ostatnie realizacje

SemestrRealizacjaProwadzącyInstytutLiczba miejsc
18ZAdr hab. inż. Halina TarasiukTK60
18LAdr hab. inż. Halina TarasiukTK48
17ZAdr hab. inż. Halina TarasiukTK60

Przynależność do klas tematycznych i programowych

KlasaNazwaTyp klasy
OTPrzedmioty obieralne techniczneProgramowa
PZPrzedmioty zaawansowane techniczneProgramowa
PZ-TICPrzedmioty zaawansowane specjalności TICProgramowa

Konspekt

StreszczenieCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi architekturami i technikami sieciowymi Internetu. Dla poszczególnych rozwiązań zostanie podana realizacja płaszczyzny sterowania i przekazu danych oraz stan ich standaryzacji.
Treść wykładu
 1. Analiza ograniczeń architektury TCP/IP i kierunki dalszego rozwoju Internetu, w tym architektury Internetu Przyszłości takie jak: MANA, IIP. (2h)
 2. Organizacja sieci badawczych wspomagających opracowywania rozwiązań nad Internetem Przyszłości, na przykładzie krajowej sieci badawczej PL-LAB i europejskiej sieci badawczej Fed4FIRE. (2h)
 3. Nowe techniki dla realizacji infrastruktury sieciowej: technika sieci programowalnych (SDN, ang. Software Defined Networking) z uwzględnieniem protokołów OpenFlow, I2RS i P4, sterowników ONOS i OpenDaylight. (6h)
 4. Nowe techniki wirtualizacji infrastruktury sieciowej i funkcji sieciowych (NFV, ang. Network Function Virtualization), w tym zastosowanie oprogramowania Open vSwitch. (6h)
 5. Sieci NGN (ang. Next Generation Networks): architektura, metody sterowania oraz przykład realizacji w krajowej sieci eksperymentalnej PL-LAB. (4h)
 6. Sieci uwzględniające przekazywaną treść (ICN, ang. Information Centric Networks): architektura, metody sterowania oraz przykład realizacji w krajowej sieci eksperymentalnej PL-LAB. (4h)
 7. Sieci 5G: wymagania, założenia i ogólna architektura oraz wpływ na kierunek rozwoju przemysłu na świecie - Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0). (2h)
Zakres projektuProjekt ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności konfiguracji i badania nowych technik dla sieci Internet w środowisku krajowej sieci eksperymentalnej PL-LAB. Studenci będą w tym celu korzystali ze zdalnego dostępu do sieci PL-LAB poprzez portal dostępowy. Zakres tematyki projektów obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Konfiguracja i zbadanie działania protokołu OpenFlow dla różnych topologii sieciowych w środowisku generatora/analizatora IXIA.
 2. Konfiguracja i zbadanie działania sterownika ONOS ze switchami SDN pica 8.
 3. Badanie metod sterowania w sieciach ICN.
 4. Badanie izolacji zasobów w wirtualnej infrastrukturze sieciowej.
Warunki zaliczenia
 1. Kolokwium 1: sprawdza wiedzę wyniesioną z wykładów 1-7.
 2. Kolokwium 2: sprawdza wiedzę wyniesioną z wykładów 8-14.
 3. Projekt weryfikuje zdolność do zdobycia praktycznych umiejętności konfiguracji i badania nowych technik dla sieci Internet.
 4. Egzamin: ustna forma odpowiedzi z całego zakresu przedmiotu.
Literatura
 1. Materiały z wykładu.
 2. Wybrane zalecenia ETSI, ITU-T, 3GPP, IETF.
 3. Książki:
  • H. Perros, "Networking Services QoS, Signaling, Processes", CreateSpace Independent Publishing Platform, February 2014.
  • K. Al Agha, G. Pujolle, T. Ali Yahiya, "Mobile and Wireless Networks", Wiley-ISTE, August 2016.
 4. Instrukcje obsługi urządzeń (pica 8, IXIA) i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu.
 5. Instrukcja użytkownika sieci PL-LAB.
Streszczenie (po angielsku)The course aims at acquainting students with advanced Internet architectures and network technologies. In particular, solutions and standardization processes for data and control planes will be discussed.