Przydziały zajęć

  • Przydziały zajęć wg przedmiotów
  • Przydziały zajęć wg nauczycieli
  • Wersja

    Id semestruNr wersjiKomentarz
    17L1Wersja stabilna, zmiany muszą być uzgodnione z wicedyr.dyd.